Offentliggjøring av rapport for felt 5 Varangerhalvøya øst

Finnmarkskommisjonen offentliggjør rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 5 Varangerhalvøya øst, Vadsø og Vardø kommuner, tirsdag 24. juni 2014 kl. 11.00 på kommisjonens nettsted.

Pressemøte tirsdag 24. juni kl. 11.00 i Vadsø, Rica hotel.

Informasjon om felt 5 og hva rapporten skal inneholde:
Felt 5 Varangerhalvøya øst
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport 

Tidligere har kommisjonen avgitt rapport for felt 1 Stjernøya/Seiland, felt 2 Nesseby og felt 3 Sørøya.

Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid

For praktiske spørsmål om offentliggjøring av rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:

Synnøve Solbakk, tlf. 78926411/95803133,synnove.solbakk@domstol.no
Gro Dikkanen, tlf. 78926422/90639818,gro.dikkanen@domstol.no
Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440,finnmarkskommisjonen@domstol.no 

 

Til toppen