Offentliggjøring av rapport for felt 3 Sørøya

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 3 Sørøya onsdag 16. oktober 2013 kl. 12.00 på kommisjonens nettsted.  

Pressemøte onsdag 16. oktober 2013 kl. 12 i Hammerfest. Sted: Rica hotel Hammerfest, møterom: Rypefjord.

Informasjon om felt 3 Sørøya og hva rapporten skal inneholde:
Felt 3 Sørøya
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport 

Dette er hittil kommisjonens 3. rapport. Tidligere har kommisjonen avgitt rapport for felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby.

Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeidFor praktiske spørsmål om offentliggjøring av felt 3-rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:

Synnøve Solbakk, tlf. 78926411/95803133,synnove.solbakk@domstol.no
Gro Dikkanen, tlf. 78926422,gro.dikkanen@domstol.no
Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440,finnmarkskommisjonen@domstol.no 

  

Til toppen