Oppdaterte kart over innkomne meldinger

Nå er kartene over innkomne meldinger i igangsatte felt (1-5) oppdatert.

Felt 1 Stjernøya/Seiland
Felt 2 Nesseby
Felt 3 Sørøya
Felt 4 Karasjok
Felt 5 Varangerhalvøya øst


 

Til toppen