Oppdaterte kart over innkomne meldinger

Nå er også kartene med innkomne meldinger oppdatert.

Felt 1 Stjernøya/Seiland
Felt 2 Nesseby
Felt 3 Sørøya
Felt 4 Karasjok
Felt 5 Varangerhalvøya øst

Neste oppdatering av innkomne meldinger skjer i slutten av januar 2012.


Til toppen