Oppdatert oversikt over innkomne meldinger

Oversikten over innkomne meldinger i og utenom felt er oppdatert.  

Innkomne meldinger i igangsatte felt finnes her:

Felt 1 Stjernøya/Seiland
Felt 2 Nesseby
Felt 3 Sørøya
Felt 4 Karasjok
Felt 5 Varangerhalvøya-øst


Til toppen