Oppstart i nytt felt

Finnmarkskommisjonen kunngjør oppstart i nytt felt: Felt 6 Varangerhalvøya vest; kommunene Berlevåg og Båtsfjord. 

Rettighetskartleggingen omfatter all grunn i Berlevåg og Båtsfjord kommuner som Finnmarkseiendommen (FeFo) overtok fra Statskog Finnmark ved finnmarkslovens ikrafttredelse 1. juli 2006, herunder også sjølakseplasser på FeFo-grunn.

Nytt fra 2013 er at kommisjonen også skal utrede rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder dersom noen med rettslig interesse i en avklaring krever det. 

Meld inn rettigheter

Mulige rettighetshavere i felt 6 Varangerhalvøya vest bes om å melde inn rettigheter/krav til Finnmarkskommisjonen. Bruk gjerne dette skjemaet.

Kort om kommisjonen

Finnmarkskommisjonen kartlegger eksisterende bruks- og eierrettigheter til FeFo-grunn som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk, som per i dag ikke er formelt rettslig anerkjent.

Informasjonsbrosjyre om kommisjonen

Kontaktperson: Kommisjonsleder Jon Gauslaa, tlf. 22999322, 41545756.


Til toppen