Øyfolket bekymret

«Halve» Rognsund dukket opp i Alta for å møte Finnmarkskommisjonen i går.
Fra Altaposten 14. mai 2009

Vennlig, men bestemt fremførte de sin bekymring over krav om eiendomsrett på Stjernøya. Av de 60 tilhørerne på Vica i Bossekop, var mer enn halvparten fra øybygdene. I tillegg til at altaværinger med bakgrunnen fra småstedene var hjertelig tilstede.

Konflikter
- Dette er krav som skaper konflikter. Reindrifta er ikke den eldste næringa på øya. Her har man drevet fiske og fangst lenge før den tid, og vi har et sterkt behov for å verne om allemannsretten, sa Pollens taleføre Tor Mikkola.
Lederen i Fjordfiskernes forening hadde minstebarnet med seg, et nokså synlig bevis på at optimismen i småbygdene lever i beste velgående. Det forhindrer ikke at man er opptatt av rammebetingelsene.
- Hvis de aktuelle reindriftsutøverne vinner fram, risikerer vi at det blir slik langs hele kysten av Finnmark, spurte Mikkola.

Langvarig bruk
Jon Gauslaa hadde med seg Ole Henrik Magga fra kommisjonen. De var svært forsiktige med å komme med bastante meninger om konkrete saker, men gikk nokså langt i å forsikre forsamlingen om at anerkjennelse av eiendomsrett krever langvarig og dominerende bruk av arealer.

Med seg i bagasjen har de «formaningen» fra justiskomiteen om å vekte eiendomsrett mindre enn bruksrett.
- Vi må forholde oss til alle krav som kommer. De tas til seriøs behandling, men det sier ingenting om det blir medhold eller ikke, sa Gauslaa. Tidligere hadde de gitt en utførlig innføring i det historiske bakteppet for både Sametingets etablering, finnmarksloven, Finnmarkseiendommen og kommisjonen som nå starter sin kartlegging av eksisterende rettigheter.
I denne prosessen ønsker de innspill tidligst mulig. Den opprinnelige fristen er 1. juni, men Gauslaa poengterte at denne fristen ikke er absolutt. Helt til rapporten er ferdigstilt vil relevante opplysninger tas med i betraktning.

Ikke forutinntatt
Tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga følte et behov for å klargjøre sin rolle.
- Alle krav og opplysninger er interessante for oss. Ingen blir uteglemt. Verken jeg eller andre har forutinntatte holdninger knyttet til dette arbeidet. Vi skal holde oss strengt til mandatet vi har fått av lovgiver, sa Magga, vel vitende om at mange på kysten er bekymret over at sjøsamiske rettigheter er dårlig dokumentert og ofte blir glemt.
Jon Gauslaa var imidlertid opptatt av å presisere at kommisjonen har en selvstendig plikt til å undersøke forhold som kan kaste lys over alders tids bruk, hevd og dermed rettigheter. Blir det uenighet, vil utmarksdomstolen behandle saken, i tillegg til at det finnes ankemuligheter til Høyesterett. I dette ligger det en stor grad av garanti for at ikke rettigheter til de 700 kvadratkilometrene på øyene ikke deles ut i hytt og pine.

Allerede andre uka i juni regner kommisjonen med at kravene som er fremmet blir offentlig tilgjengelig. Reindriftsutøverne som har krevd rettigheter på sørsida av Stjernøya var allerede klar til å fremme saken for Alta tingrett i 2005, men det var enighet om at man kunne avvente kommisjonens kartlegging. Fra bygdelagene i Kvalfjord og Pollen ble det i går slått fast at de også aktet å være med i diskusjonene fremover.

Butikkeier Alf Pedersen fra Kvalfjord sier til Altaposten at det er viktig at befolkningen viser at de er bekymret og opptatt av disse spørsmålene.
- Derfor er jeg glad for at så mange dro til dette møtet, sa Pedersen etter møtet. Hans familie har dype røtter i området, helt fra 1700-tallet. Familien har nærmere 40 eiendommer i området.

(Altaposten)

Til toppen