Rapport for felt 2 offentliggjøres til høsten

Finnmarkskommisjonen arbeider med å ferdigstille sin rapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 2 Nesseby. Rapporten vil ventelig offentligjøres til høsten. Tidspunktet for offentliggjøring vil bli kunngjort i god tid i forkant.

Mer informasjon:

Felt 2 Nesseby
Kommisjonens arbeidsmåte - også om rapport
Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen
Rapport felt 1 Stjernøya/Seiland - kortversjon av sammendraget

 

 

  Foto: F.Ingilæ

 

Til toppen