Rapport for felt 3 Sørøya

Finnmarkskommisjonens rapport for felt 3 Sørøya (pdf).

Via innholdsfortegnelsen kan du gå rett inn i de ulike kapitler og punkter i rapporten.

Finnmarkskommisjonens konklusjoner i felt 3 Sørøya- sammendrag av rapporten i forkortet versjon

Rapporten sendes idag, 16. oktober 2013, pr post til parter, interesserepresentanter og alle organisasjoner, lag og institusjoner som er særskilt varslet om arbeidet i feltet.

Andre interesserte kan bestille rapporten fra kommisjonens sekretariat, tlf. 78926440, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no Rapporten kan også hentes på tinghuset i Tana bru - henvendelser i ekspedisjonen.

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonens arbeid
Til toppen