Rapport for felt 5 Varangerhalvøya øst

Rapport for felt 5 Varangerhalvøya øst (pdf).

Via innholdsfortegnelsen kan du gå rett inn i de ulike kapitler og punkter i rapporten.

Finnmarkskommisjonens konklusjoner i felt 5 Varangerhalvøya øst - sammendrag av rapporten i forkortet versjon

Rapporten sendes idag, 24. juni 2014, pr post til parter, interesserepresentanter og alle organisasjoner, lag og institusjoner som er særskilt varslet om arbeidet i feltet.

Andre interesserte kan bestille rapporten fra kommisjonens sekretariat, tlf. 78926440, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no Rapporten kan også hentes på tinghuset i Tana bru - henvendelser i ekspedisjonen.

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonens arbeid
Til toppen