Rapport - felt 1 Stjernøya / Seiland

Finnmarkskommisjonens rapport for felt 1 Stjernøya / Seiland

Via innholdsfortegnelsen kan du klikke deg rett inn de ulike kapitler og punkter i rapporten.

Finnmarkskommisjonens konklusjoner i felt 1 Stjernøya/ Seiland -  sammendrag av rapporten i forkortet versjon.

Rapporten sendes idag, 20. mars 2012, pr post til parter, interesserepresentanter og alle organisasjoner, lag og institusjoner som er særskilt varslet om arbeidet i feltet.

Andre interesserte kan bestille rapporten fra kommisjonens sekretariat, tlf. 78926440, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no Rapporten kan også hentes på tinghuset i Tana bru - henvendelser i ekspedisjonen.

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen


Til toppen