Reindriftssamers rett til sjølaksefiske

Silvilombudsmannen mener reindriftssamers rettigheter til sjølaksefiske på grunnlag av hevd eller alders tids bruk eventuelt må prøves for Finnmarkskommisjonen. Les mer om Sivilombudsmannens uttalelse til reindriftsamers rett til laksefiske i sjøen – betaling til Finnmarkseiendommen her

Til toppen