Sakkyndige i felt 1 og 2 er igang

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Universitetet i Tromsø har sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2). I tillegg oppfordres andre med interesser i områdene til å fylle ut spørreskjema, merke bruk på kart og sende inn.

Frist for innlevering av spørreskjemaet er utvidet til 19. april 2010.

Mer info her, inkl. spørreskjema og kart

Tidligere relevante artikler:
Sakkyndige utredninger på Stjernøya/Seiland og Nesseby igangsettes  (11.12.09)
Kunngjøring av utredningsfelt på Stjernøya/Seiland (februar 2009)
Kunngjøring av utredningsfelt i Nesseby (februar 2009)


Til toppen