Sikring av viktig kunnskap

Finnmarkskommisjonens har igangsatt et prosjekt med å sikre muntlig kunnskap om bruk av utmark og ressurser (FeFo-grunn) i områder/kommuner med muntlige tradisjoner. I første omgang prioriteres Tana, Kautokeino og Porsanger.

Det vil bli gjort intervjuer av personer som anses for å ha god kjennskap til utmarksbruk, både kvinner og menn - fortrinnsvis personer eldre enn 75 år og som er oppvokst i området.

Intervjuer i gang
I Tana har bygdelagene og reinbeitedistriktene foreslått informanter, og kommisjonen har valgt ut etter kriteriene ovenfor. Kommisjonens sekretariat begynner med intervjuene i Tana denne uka og vil fortsette frem mot sommeren. Neste område/kommune er Kautokeino, og her begynner vi i juni. Om intervjuer i Porsanger vil vi komme tilbake til senere.  

Faktagrunnlag
Intervjuene og kunnskapen fra disse ressurspersonene vil være en del av faktagrunnlaget for kommisjonens rapporter i området.

Bakgrunn
Formålet med innsamlingen (intervjuene) er å sikre at kommisjonen har best mulig faktagrunnlag om tidligere tiders og dagens bruk i områder med muntlige tradisjoner (samiske og kvenske/finske).

Mer informasjon om innsamlingsprosjektet fås av kommisjonsmedlem Hilde Heggelund, tlf. 22999327 og seniorrådgiver i sekretariatet Synnøve Solbakk, tlf. 78926411.


Til toppen