Sjølaksefiskereguleringer

Avisen Ságat har i sin leder 24.12.09 uttalt at både Sametinget og Regjeringeb gripe inn for å hindre at staten gjøre nye inngrep i eksisterende rettigheter i sjølaksefisket mens kartleggingsprosessen etter finnmarksloven pågår. Les lederen her

Til toppen