Skiferbrudd krever eiendomsrett

I et styremøte den 28. april i år besluttet A/L Alta Skiferbrudd å kreve eiendomsretten til fire områder i Alta. Dette går fram av et brev andelslaget har sendt Finnmarkskommisjonen. (05.06.2009 Ságat.no)

De fire områdene det kreves eiendomsrett til er benevnt Peska/ Langvannet, Buolomahaugen/ Detsika, Stillaområdet og Fossan/ Skomakerdalen. A/L Alta Skiferbrudd har forpaktet skiferforekomstene i Alta kommune siden 1933, opplyses det. Leieavtale ble sist gjort i januar 2003, med daværende Statskog. Ifølge brevet er en mindre del av området avtalen fra 2003 omfatter disponert av Altabrudd AS, et selskap der Alta Skiferbrudd og Minera Norge eier 50 prosent av aksjene hver. Brevet til Finmarkskommisjonen er underskrevet av styreleder Olaf Pettersen og daglig leder Kristian E. Johnsen. Paulsen og Johnsen viser til historiske kilder tilbake til 1775, da det ble vedtatt at de aktuelle fjellområdene tilhørt allmuen i Alta i fellesskap.

 

Til toppen