Sørøya - nytt felt

Finnmarkskommisjonen starter kartlegging av rettighetsforholdene på Sørøya (felt 3) i år. Utredningsfelt 3 Sørøya - kunngjøring.

Sørøya er valgt fordi området/øya er naturlig avgrenset og grenser til felt 1 Stjernøya/Seiland. Feltet/øya inngår i Hasvik og Hammerfest kommuner.

Folkemøter
Kommisjonen vil komme til Sørøya og holde åpne folkemøter i uke 34, 23.-27. august i år. Nærmere om tid og sted kunngjøres senere.

Folkemøtene er viktige for at kommisjonen skal få nyttig informasjon om lokale forhold og samtidig får befolkningen anledning til å stille spørsmål direkte til kommisjonen. 

Sakkyndig utredning
Kommisjonen gjennomfører også en offentlig anbudskonkurranse om sakkyndig utredning om faktisk bruk og rettsoppfatninger på Sørøya. Utredningen er nødvendig for at kommisjonen skal få et best mulig grunnlag for å gjøre beslutninger om rettighetsforholdene på Sørøya. Sakkyndige vil også ha kontakt med befolkningen på Sørøya, men det vil ventelig ikke skje før i 2011.

Melde inn mulige rettigheter
Kommisjonen oppfordrer rettighetshavere (brukerinteresser, privat personer m.fl) om å melde inn mulige rettigheter allerede nå til kommisjonen. Bruk gjerne dette skjemaet. Som vedlegg til skjemaet oppfordres å merke av mulige rettigher på kartet og sende inn sammen med meldingen/skjemaet:
Kart - Sørøya vest (Hasvik kommune)
Kart - Sørøya øst (Hammerfest kommune)


Mer informasjon
Ta gjerne kontakt om spørsmål: tlf 78926440, epost: finnmarkskommisjonen@domstol.no 

Tilleggsinformasjon
Kommisjonen er i hittil i gang i felt 1 Stjernøya/Seiland og felt 2 Nesseby - her er status.

Andre aktuelle artikler
Ofte stilte spørsmål
Kommisjonens mandat
Kommisjonens arbeidsmåte

 

Til toppen