Spørreundersøkelse sendt ut i felt 1 og 2

Det sendt ut en spørreundersøkelse om bruk av grunn og naturressurser til alle husstander og reindriftsutøvere på Stjernøya, Seiland (felt 1) og i Nesseby (felt 2).

Spørreundersøkelsen inngår i den sakkyndige utredningen som NIKU (Norsk institutt  for kulturminneforskning) og Universitetet i Tromsø gjør på vegne av  Finnmarkskommisjonen.

Her er medieomtale om undersøkelsen:
NRK Sámi Radio (16.02.10)
Gáldu (16.02.10)
Nesseby kommune (23.03.10)

Bakgrunnsinformasjon

Til toppen