Utsatt forslagsfrist - felt 4 og 5

Fristen til å foreslå interesserepresentanter for felt 4 Karasjok og felt 5 Varangerhalvøya-øst er utsatt til 15. mars 2012.

Felt 4 Karasjok

Felt 5 Varangerhalvøya-øst


Til toppen