Varsling av mulige rettighetshavere

Finnmarkskommisjonen varsler om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland.

Finnmarkskommisjonen varsler om oppstart av utredningsarbeid på Stjernøya/Seiland for å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter til Finnmarkseiendommens grunn.

Til toppen