Vil ha en egen reindriftkommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, vil Sara ha en egen reindriftskommisjon underlagt Finnmarkskommisjonen.

Les nyheten på NRK Sámi Radio (28. april 2009)

Til toppen