Anbudskonkurranse sakkyndig utredning - felt 4 Karasjok

Finnmarkskommisjonen har utlyst en offenlig anbudskokurranse om sakkyndig utredning om bruk og rettsoppfatninger i felt 4 Karasjok.

Frist for å levere inn tilbud er 21. mars 2011 kl. 12:00.

Anbudsdokumentene (doffin)

Felt 4 Karasjok 


Til toppen