Anbudskonkurranse - forprosjekt for innsamling fra muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen utlyser en offenlig anbudskonkurranse for gjennomføring av et forprosjekt om innsamling om bruk og rettsoppfatninger fra muntlige kilder i Finnmark.

Frist for å levere inn tilbud er 21. mars 2011 kl. 12:00.

Konkurransegrunnlag med vedlegg

Mye av kunnskapen om utmarksbruken i Finnmark antas å finnes hos muntlige kilder. Gjennom prosjektet tas det sikte på å dokumentere kunnskap om hvilken bruk av utmarka i Finnmark som har funnet sted, og hvilke rettsoppfatninger som har gjort seg gjeldende i tilknytning til bruken. 

Finnmarkskommisjonen vil derfor igangsette et arbeid med å samle inn og nedtegne/lagre opplysningene om bruken. Som oppstart av arbeidet igangsettes i første omgang et forprosjekt med mandat å lage en skisse til hvordan dette arbeidet kan gjøres. Til toppen