Anbudskonkurranse - Sikring av muntlige kilder

Govven/foto: F.Ingilæ

Anbudskonkurranse med sikring av muntlige kilder i områdene rundt Altafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden er utlyst med tilbudsfrist 10. august 2017 kl. 12:00.

Finnmarkskommisjonen er selv ansvarlig for å opplyse saken. Som et ledd i arbeidet med å kartlegge bruk av områdene og rettsoppfatninger samles det også inn opplysninger fra muntlige kilder gjennom intervjuer.

I dette prosjektet planlegges gjennomført 60 intervjuer i aktuelle områder i Porsangerfjorden, Laksefjorden og Altafjorden (se konkurransegrunnlag).

Kommisjonen har tidligere sikret kunnskap fra muntlige kilder i Guovdageaidnu-Kautokeino, Deatnu-Tana, Njávdán-Neiden og i utvalgte bygder i Kvalsund og Måsøy kommuner (bygdene Jahkovuotna/Goavkejohka/Kokelv, Lillefjord og Slåtten).

Anbudsdokumentene i Doffin

Til toppen