Anbudskonkurranse - sikring av muntlige kilder

Finnmarkskommisjonen har 7. juli 2020 kunngjort en offentlig anbudskonkurranse om sikring av muntlige kilder i flere områder i Finnmark med tilbudsfrist 31. juli 2020 kl. 12:00.

Kommisjonen er selv ansvarlig for å opplyse saken. Som et ledd i arbeidet med å kartlegge bruk av områdene og rettsoppfatninger samles det også inn opplysninger fra muntlige kilder gjennom intervjuer.

I dette prosjektet planlegges gjennomført opptil 50 suppleringsintervjuer i utvalgte områder i kommunene Alta, Loppa, Hammerfest og Nordkapp.

Anbudsdokumentene i Doffin

Kommisjonen har hittil sikret kunnskap fra de fleste områdene/kommunene i Finnmark; 151 intervjuer av 180 personer. 

Til toppen