Dokumentere fra muntlige kilder

Mange har henvendt seg til kommisjonen for å få veiledning om hvordan man skal gå frem for å sikre kunnskap fra muntlige kilder, gjerne eldre personer med kunnskap om utmarksbruk.

Her er veileder med tips om utstyr og rutiner samt temaer for frivillig, lokal innsamling fra muntlige kilder.

 

Her er to av informantene kommisjonens har intervjuet i felt 4 Karasjok: Ev'Elle/Elina Torikka og Petter Jovsset/Josef Moen.

Til toppen