Felt 4: Høringsmøte 11.-12. oktober 2016

Finnmarkskommisjonen gjennomfører det siste planlagte områdevise høringsmøtet i felt 4 Karasjok 11.-12. oktober 2016 i Karasjok, SápmiKoo Jeagilvárgeaidnu 54. Tema for dette møtet er Deanuleahki/Tanadalen og områdene nord for márkan/Karasjok tettsted.

Møtet begynner tirsdag 11. oktober kl. 15 med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i området, og fortsetter onsdag 12. oktober om mottatte rettighetsmeldinger i området. I tillegg behandles kollektive rettighetsmeldinger til hele eller deler av feltet, samt meldinger som nylig er mottatt.

Høringsmøtet er et ledd i kommisjonens faktainnsamling om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Møtet er en oppfølging av kommisjonens høringsmøte 15. oktober i fjor om bruk og rettsoppfatninger i feltet mer generelt og de områdevise høringsmøtene om bruk i Anárjotleahki/dalenKárášjotleahki og Iešjotleahki.

Program/tidspunkter for høringsmøtet 11.-12. oktober  2016:

Tirsdag 11. oktober 2016 kl. 15 - 18: Rundebordssamtale om utmarksbruk.

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 9 - 16. Tema: Syv (7) rettighetsmeldinger, se program.

Høringsmøte er åpent for tilhørere.

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet - også de ovenfor - er tilgjengelig her på nettsiden 

Videre prosess i felt Karasjok

Til toppen