Felt 4: Høringsmøte om Anárjotleahki/dalen 1.-2. mars 2016

Dette er det første områdevise høringsmøtet i feltet. Møtet innledes tirsdag 1. mars med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 2. mars om de syv mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Møtet er en oppfølging av kommisjonens høringsmøte 15. oktober i fjor der det ble fokusert på bruk og rettsoppfatninger i feltet mer generelt. Kommisjonen tar sikte på gjennomføre fire områdevise høringsmøter, og første møte er dette om Anárjotleahki/dalen.

Foreløpig progam/tidspunkter for høringsmøtet:

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 16 - 19: Rundebordssamtale om utmarksbruk i elvedalen.

Onsdag 2. mars 2016 kl. 9 - 16/17. Tema: Syv rettighetsmeldinger som geografisk hører til området:


- Anárjogaleagi biras (melding nr. 44)
- Etterkommere av Johannes J. og Sofie Balto (meld. 5)
- Etterkommere av Berit O. og Nils J. Balto (meld. 33)
- Bassevuovi/Helligskog og Aŋŋel/Angeli grunneierforening (meld. 4)
- Helligskog og Kjærringnes (meld. 3)
- Kemi (meld. 47)
- Amund Peder Teigmo (meld 1)

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet - også de ovenfor - er tilgjengelig her på nettsiden 

Møtested: Samfunnshuset i Karasjok.

Møtene er åpne for publikum.Til toppen