Felt 4 Karasjok - Høringsmøte 13.-17. februar 2017 om interne forhold i reindriften

Finnmarkommisjonen gjennomfører høringsmøte om de interne rettighetsmeldingene fra reindriften 13.-17. februar 2017 i Karasjok. Høringsmøtet begynner mandag 13. februar kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. februar ca kl. 15.00, og er på Samfunnshuset i Karasjok. Møtet er åpent for tilhørere.

Kommisjonen har mottatt 28 rettighetsmeldinger om interne forhold i reindriften i dette feltet, hvorav 27 behandles i dette høringsmøtet. Alle disse meldigene er merket av i et oversiktskart. Med utgangspunkt i kartet har kommisjonen inndelt i tvisteområder.

Høringsmøtet gjennomføres som en rundebordssamtale mellom kommisjonen og meldingsinnsendere/kravsfremsetter i det aktuelle tvisteområdet, se program for høringsmøtet.

Bakgrunn

Finnmarkskommisjonen kunngjorde felt 4 Karasjok 25. januar 2011, og har pr 29. november mottatt 60 rettighetsmeldinger i feltet, hvorav 28 er interne forhold i reindriften.

Kommisjonen har siden 2013 arbeidet med faktainnsamling som gjelder de reindriftsinterne rettighetsmeldingene. Høringsmøtet er et ledd i kommisjonens behandling av disse meldingene.

Videre prosess

Kommisjonens arbeid med disse meldingene vil ende i en rapport med kommisjonens anbefalinger og konklusjoner. For at konklusjonene skal bli rettskraftige må disse bringes inn for Utmarksdomstolen for Finnmark eller de alminnelige domstolene. 

Mer informasjon

Prosess og status i felt 4 Karasjok 
Mottatte rettighetsmeldinger i felt 4 Karasjok 
Om kommisjonens arbeid og mandat


Til toppen