Felt 4 Karasjok - Høringsmøte om Iešjotleahki/-dalen 23. og 24. august 2016

Møtet begynner tirsdag 23. august med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 23. august om de ti mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Møtet er en oppfølging av kommisjonens høringsmøte 15. oktober i fjor om bruk og rettsoppfatninger i feltet mer generelt og de områdevise høringsmøtene om bruk i Anárjotleahki/dalen og Kárášjotleahki.  

Program/tidspunkter for høringsmøtet om Iešjotleahki:

Tirsdag 23. august 2016 kl. 15 - 18: Rundebordssamtale om utmarksbruk i elvedalen.

Onsdag 24. august 2016 kl. 9 - 18. Tema: Ti (10) rettighetsmeldinger som geografisk hører til området, se program.

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet - også de ovenfor - er tilgjengelig her på nettsiden 

Videre prosess i felt Karasjok

Til toppen