Felt 4 Karasjok - Reindrift - Program og kart til høringsmøtet 13.-17.02.17

Høringsmøtet er åpnet og er på samfunnshuset i Karasjok. Høringsmøtet begynner mandag 13. februar 2017 kl. 09.00 og avsluttes fredag 17. februar 2017 ca. kl. 15.00.

Kommisjonen har innkalt de 27 som har fremmet rettighetsmelding om interne forhold i reindriften til høringsmøtet. Andre som ikke har fremmet rettighetsmelding og som har merknader til rettighetsmeldingene kan enten fremme merknader i høringsmøtet eller sende skriftlige merknader til kommisjonen.

Kommisjonen har kartfestet alle mottatte meldinger/krav (kartet i A3-format), og har inndelt dette kartet i 18 tvisteområder.

Mer om prosess og bakgrunn for behandling av rettighetsmeldingene vedrørende interne forhold i reindriten

Program

Mandag 13. februar 2017 kl. 9 - 19
- Tvisteområde 1 (kart i A3-format)
- Tvisteområde 2
- Tvisteområde 3

Tirsdag 14. februar 2017 kl. 9 - 19
- Tvisteområde 4
- Tvisteområde 5
- Tvisterområde 6
- Tvisteområde 7

Onsdag 15. februar 2017 kl. 9 - 19
- Tvisteområde 8
- Tvisteområde 9
- Tvisterområde 10
- Tvisterområde 11

Torsdag 16. februar 2017 kl. 9 - 19
- Tvisterområde 12
- Tvisterområde 13
- Tvisterområde 14
- Tvisterområde 16
- Tvisterområde 17

Fredag 17. februar 2017 kl. 9 - 15
- Tvisterområde 15
- Tvisteområde 18


Til toppen