Felt 4 Karasjok - Offentliggjøring av delrapport

Finnmarkskommisjonen offentliggjør sin første delrapport med konklusjoner om bruks- og eierrettigheter i felt 4 Karasjok onsdag 11. desember 2019 kl. 14.00 på kommisjonens nettsted.

Delrapport om kollektive og individuelle rettigheter

Denne delrapporten behandler til sammen 43 saker om mulige kollektive og/eller individuelle rettigheter, og rapporten offentliggjøres 11. desember 2019 kl. 14.00 på denne nettsiden.

Det vil bli holdt et pressemøte samme dag kl. 13 Scandic Karasjok hotell (NB! Ikke Sápmi park). Dette er et åpent møte.

I tillegg vil kommisjonen i en egen delrapport for felt 4 Karasjok behandle 30 saker om interne rettighetsforhold i reindriften. Denne delrapporten er ikke ferdig, og offentliggjøringen vil bli kunngjort senere.

Informasjon om felt 4 Karasjok og om hva rapporten skal inneholde (kommisjonens arbeidsmåte). 

Kommisjonen har tidligere avgitt rapport i fem felt - les mer her

For praktiske spørsmål om offentliggjøring av rapporten kontakt kommisjonens sekretariat:
Gro Dikkanen, tlf. 78926422/90639818, gro.dikkanen@domstol.no
Sentralbord/resepsjon, tlf. 78926440, finnmarkskommisjonen@domstol.no 

Til toppen