Status i felt 4 Karasjok

Foto: F. Ingilæ

Finnmarkskommisjonen ferdigstilte og offentliggjorde første delrapport i felt 4 Karasjok før jul 2019. Kommisjonen utreder nå de interne rettighetsforholdene i reindriften i feltet.

Kommisjonens første delrapport om 43 kollektive og individuelle rettighetsmeldinger i felt 4 Karasjok ble offentliggjort 11. desember 2019.

Delrapporten (2 bind) kan hentes her:

- Karasjok: Servicekontoret, Karasjok kommune, Ráđđeviessogeaidnu 4

- Tana: Resepsjonen, tinghuset, Tanabru

Rapporten kan også lastes ned herfra (bind 1, bind 2), eller bestilles og få tilsendt pr post:

Bestill rapport 

Interne rettsforhold i reindriften

Kommisjonen fortsetter med å utrede å de 30 interne rettighetsmeldingene om interne rettsforhold i reindriften. Disse vil bli offentliggjort i egen delrapport. Utredningsarbeidet vil ta noe tid, og det er ikke besluttet når rapporten offentliggjøres.

I utredningsprosessen vil kommisjonen ventelig ta kontakt med meldings-/kravsfremsettere for å innhente og oppdatere faktaopplysninger.

 

Til toppen