Felt 4 Karasjok - videre prosess

Av hensyn til videre prosess i feltet og opplysning av sakene oppfordres de som ønsker å få utredet bruks- og eierrettigheter i feltet om å sende inn rettighetsmeldinger innen 1. mars 2016.

Samme dag, 1. mars, begynner kommisjonen med de områdevise høringsmøtene i feltet; om utmarksbruk og rettighetsmeldinger i Anárjotleahki/dalen.

Kommisjonen har planlagt å gjennomføre de områdevise høringsmøtene i feltet i år slik:

- Anárjotleahki/dalen: 1.-2. mars
- Kárášjotleahki: 7.-8. juni
- Iešjotleahki 23.-24. august
- Deanuleahki ja márkan/Tanadalen og kirkestedet: 11.-12. oktober

I disse åpne områdevise høringsmøtene er temaet bruken av områdene generelt og de mottatte rettighetsmeldingene/kravene i det aktuelle området.

Aktuelle kravsfremsettere/meldingsinnsendere vil få skriftlig innkalling til møtet. Møtene vil bli gjennomført som rundebordssamtale, og er en oppfølging av det innledende høringsmøtet som ble avholdt 15. oktober 2015.

Les mer om arbeidet i felt 4 Karasjok

Rettighetsmeldinger i feltet ønskes fremmet innen 1. mars 2016 og bruk gjerne dette skjemaet

 

Árbediehttier/informanter i det innledende høringsmøtet 15. oktober 2015 i Karasjok. Foto: FK.

Til toppen