Felt 4 Karasjok: Info-møte i Karasjok 6. juni 2016 kl. 18

Finnmarkskommisjonen inviterer til informasjonsmøte om kommisjonens arbeid og prosess i felt 4 Karasjok mandag 6. juni 2016 kl. 18 på Loaidu i NRKs bygg (tidligere Kulturhuset). Velkommen!

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 25. januar 2011 oppstart i felt 4 Karasjok. Kommisjonen er nå i gang med høringsmøter i de ulike elvedalene i Karasjok. Vi ønsker å informere befolkningen i Karasjok om prosessen og gi dere mulighet til å stille kommisjonen spørsmål.

Kommisjonen skal utrede bruks- og eierrettigheter til grunn som 1. juli 2006 ble overdratt til Finnmarkseiendommen (FeFo).

Hittil har kommisjonen mottatt 54 rettighetsmeldinger, hvorav 26 er interne forhold i reindriften.

Til toppen