Felt 7 - Sakkyndig utredning ferdigstilt

Norsk institutt for kulturminneforskning har etter oppdrag fra Finnmarkskommisjonen utredet bruk og rettsoppfatninger i felt 7 Tana/Tanafjorden.

Utredningen er en del av faktagrunnlaget for kommisjonens arbeid og rapport i feltet.

Om faktagrunnlag i feltet

NIKU oppdragsrapport 39/2017

Til toppen