Felt 7: Høringsmøte 6.-7. november 2019

Foto: FK

Finnmarkskommisjonen gjennomfører høringsmøte om primært Nedre Tana 6.-7. november 2019 på rådhuset i Tanabru. Høringsmøtet er åpent for tilhørere.

Tema for møtet er de mottatte rettighetsmeldingene i området i primært Nedre Tana. I tillegg behandles kollektive rettighetsmeldinger til hele feltet.

Høringsmøtet er et ledd i kommisjonens faktainnsamling om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Møtet er en oppfølging av kommisjonens innledende høringsmøte 16. oktober i 2018 om bruk og rettsoppfatninger i hele feltet og høringsmøtet om Øvre Tana 13.-15. mars 2019.

Program for høringsmøtet

Videre prosess i felt 7 Tana/Tanafjorden

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet 

Til toppen