Felt 7 Tana - folkemøte 29. februar 2016 kl. 18

Foto: F. Ingilæ.

Finnmarkskommisjonen inviterer til folke-/informasjonsmøte om kommisjonens arbeid generelt og planlagt prosess i felt 7 Tana mandag 29. februar 2016 kl. 18 på Miljøbygget i Tana bru. Velkommen!

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 23. september 2014 Tana kommune og hele Tanafjorden som felt 7.

Kommisjonen skal utrede bruks- og eierrettigheter til grunn som 1. juli 2006 ble overdratt til Finnmarkseiendommen (FeFo). Kommisjonen skal også utrede krav om kollektive eller individuelle fiskeplasser i Tanafjorden, dersom noen med rettslig interesse i en slik avklaring krever det. Denne endringer i kommisjonens mandat kom i 2013, og Tanafjorden er første utlyste fjord.

Les mer om arbeidet hittil i felt 7 Tana

Informasjonsbrosjyre om Finnmarkskommisjonen og mer om kommisjonens mandat

 


Til toppen