Felt 7 Tana og Tanafjorden - Forslag til interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen skal oppnevne interesserepresentanter for felt 7 Tana og Tanafjorden, og ber om å få tilsendt forslag til kandidater innen 1. november 2016.

Det er planlagt oppnevnt interesserepresentant for fastboende utmarksbrukere, friluftslivet, jordbruket, kyst- og fjordfiske, reindriften og sjølaksefisket.

Oppnevning vil etter planen skje i månedsskiftet november/desember i år, og det første møte med de oppnevnte interesserepresentanter planlegges på nyåret, ventelig i uke 4.

Mer informasjon:

Kriterier for oppnevning av- og retningslinjer for interesserepresentanter

Brev til foreninger, lag og organisasjoner - bedt om forslag til interesserepresententer i felt 7 Tana og Tanafjorden

Status i felt 7 Tana og Tanafjorden

Til toppen