Status i kommisjonen utredningsarbeid

Foto: F. Ingilæ

Finnmarkskommisjonen utreder og innhenter fortsatt opplysninger om de interne rettighetsmeldingene fra reindriften i felt 4 Karasjok. Det tas sikte på å ferdigstille arbeidet første halvår 2022. 

Utredningsarbeidet med rettighetsmeldingene om de interne forholdene i felt 4 Karasjok er mer omfattende og tidkrevende enn tidligere antatt.

Planen per nå er å offentliggjøre delrapporten innen sommeren 2022. 

Status i andre utredningsfelt

I felt 7 Tana/Tanafjorden er det hittil avholdt fire høringsmøter, og det er igangsatt ytterligere informasjonsinnhenting og utredning av rettighetsmeldingene. 

I felt 8 Kautokeino holder sakkyndige på avslutte sin sakkyndige utredning om bruk og rettsoppfatninger i feltet, og kommisjonen innhenter parallelt opplysninger fra innmeldte vitner i alle igangsatte felt, også i felt 9 Porsanger

I tillegg pågår et større og systematisk prosjekt med innsamling fra muntlige kilder i områder som ikke er utlyst som utredningsfelt. Etter en offentlig anskaffelsesprosess, er det Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš/Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) i Tana, som gjør slike intervjuer for kommisjonen. 

Til toppen