Folkemøte i Karasjok 15. mars kl 18

Finnmarkskommisjonen har kunngjort oppstart av rettighetskartlegging i Karasjok kommune; felt 4.

I den forbindelse inviteres til folkemøte på Karasjok kulturhus tirsdag 15. mars kl. 18 - 20.

Her vil kommisjonen orienterer om sitt arbeid og ønsker også å få innspill om lokale forhold. 

 

Til toppen