Første høringsmøte i felt 4 Karasjok 15. oktober 2015

Kommisjonen holder sitt første høringsmøte i felt 4 Karasjok 15. oktober 2015 på samfunnshuset, og begynner kl. 10.

Hensikten med møtet er at kommisjonen skal få et helhetlig overblikk over bruken av utmarka i feltet/kommunen. Møtet vil bli gjennomført som en rundebordssamtale om utmarksbruken i feltet med inviterte informanter. Dette vil være et åpent møte, og det vil bli satt av tid til merknader og innspill fra tilhørerne.

Neste år planlegger kommisjonen å arrangere flere egne høringsmøter om bruken i de ulike elvedalene i kommunen/feltet og om de aktuelle rettighetsmeldingene i området/elvedalen. Per i dag har kommisjonen mottatt 45 rettighetsmeldinger i feltet, og for de fleste av disse er det gjennomført innledende oppfølging. Videre oppfølging av rettighetsmeldinger (24) om interne forhold i reindriften vil vi komme tilbake til senere.

Kontaktperson: Finnmarkskommisjonens sekretariat ved Gro Dikkanen, tlf. 78926422/78926440.


Til toppen