Første høringsmøte i felt 7 Tana/Tanafjorden 16. oktober 2018

Foto: FK

Finnmarkskommisjonen holder sitt første høringsmøte i felt 7 Tana/Tanafjorden tirsdag 16. oktober 2018 i kommunestyresalen på rådhuset i Tana bru. Møtet begynner kl. 13.

Hensikten med møtet er at kommisjonen skal få et helhetlig overblikk over bruken av utmarksområdene og fjorden i feltet. 

Høringsmøtet gjennomføres som en rundebordssamtale med inviterte informanter. Dette er et åpent møte, og det vil også bli satt av tid til merknader og innspill fra tilhørerne.

Programmet for høringsmøtet

Neste år planlegger kommisjonen å arrangere ytterligere to høringsmøter om utmarksbruk i feltet og om de aktuelle mottatte rettighetsmeldingene. Pr. i dag har kommisjonen mottatt 28 rettighetsmeldinger i feltet.

Kontaktperson: Finnmarkskommisjonens sekretariat ved Gro Dikkanen, tlf. 78926422/78926440.

Til toppen