Høringsmøte i felt 7 Tana 2. november 2021

Finnmarkskommisjonen gjennomfører det tredje åpne høringsmøtet i felt 7 Tana/Tanafjorden om mottatte rettighetsmeldinger tirsdag 2. november fra kl. 13 på Miljøbygget i Tanabru. Kommisjonens høringsmøter er åpne for publikum. 

De rettighetsmeldingene som behandles i høringsmøtet 2. november er de sist mottatte, samt tidligere mottatte meldinger som er betydelig endret. 

Her er programmet 

Om høringsmøter

Kommisjonens høringsmøter er en rundebordssamtale mellom kommisjonen, meldingsfremsetteren og interesserepresentantene i feltet om rettighetsmeldingen. Dvs. at meldingsfremsettere sitter ved bordet etter tur, slik oppført i programmet. 

Meldingsfremsetter får her anledning til å legge frem sin melding muntlig, og kommisjonen og interesserepresentantene kan stille avklaringsspørsmål. 

Meldingsfremsetter kan stille med flere representanter og informanter, og vi oppfordrer til å delta med både kvinner og menn.

Høringsmøtet gjennomføres på samisk og norsk, og tolkes simultant. Det vil bli gjort lydopptak fra høringsmøtet.

Mer om kommisjonens arbeidet i et felt 

Om felt 7 Tana/Tanafjorden

Alle mottatte rettighetsmeldinger i felt 7 Tana/Tanafjorden

Det er foreløpig ikke satt frist for innsending av rettighetsmeldinger i felt 7 Tana/Tanafjorden. Fristen vil kunngjøres særskilt. 

Les mer om prosessen og status i feltet

 

 

 

Til toppen