Felt 4: Høringsmøte om Kárášjotleahki/ -dalen 7.-8. juni 2016

Møtet innledes tirsdag 7. juni med rundebordssamtale med inviterte informanter om bruken av utmark i elvedalen, og fortsetter onsdag 8. juni om de ni mottatte rettighetsmeldinger i dalen.

Møtet er en oppfølging av kommisjonens høringsmøte 15. oktober i fjor om bruk og rettsoppfatninger i feltet mer generelt og det første områdevise høringsmøtet om Anárjotleahki/dalen.

Prrogam/tidspunkter for høringsmøtet:
Tirsdag 7. juni 2016 kl. 16 - 19: Rundebordssamtale om utmarksbruk i elvedalen.

Onsdag 8. juni 2016 kl. 9 - 17. Tema: Ni rettighetsmeldinger som geografisk hører til området:

- Beskenjárgilisearvi (melding nr 32)
- Terje Tretnes (meld. 17)
- Dalabogi guovlu (meld. 25)
- Per Tor Turi (meld. 52)
- Etterkommere av Amund Hansen og Amund A. Grønvold (meld. 49)
- Paul Arne Sollien (meld. 50)
- Knut Frode Berg (meld.nr 10)
- Fridjof Berglund (meld. nr 23)
- Nystad-slekta (melding nr 6)

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet - også de ovenfor - er tilgjengelig her på nettsiden 

Videre prosess i felt Karasjok


Til toppen