Felt 7: Høringsmøte om Øvre Tana 13.-15. mars 2019

Foto: F.Ingilæ

Finnmarkskommisjonen gjennomfører høringsmøte om Øvre Tana (tidligere Polmak kommune) 13.-15. mars 2019 på rådhuset i Tanabru. Høringsmøtet er åpent for tilhørere.

Tema for møtet er de mottatte rettighetsmeldingene i området (Øvre Tana). I tillegg behandles kollektive rettighetsmeldinger til hele feltet.

Høringsmøtet er et ledd i kommisjonens faktainnsamling om bruk og rettsoppfatninger i feltet. Møtet er en oppfølging av kommisjonens innledende høringsmøte 16. oktober i fjor om bruk og rettsoppfatninger i hele feltet 

Program for høringsmøtet

Det neste høringsmøtet om Nedre Tana og interne forhold i reindrifta er planlagt avholdt 4.-5. november 2019.

Videre prosess i felt 7 Tana/Tanafjorden

Alle mottattte rettighetsmeldinger i feltet 

 

Til toppen