Info-/folkemøter i felt 8 Kautokeino

Finnmarkskommisjonen arrangerer to åpne informasjons-/ folkemøter i felt 8 Kautokeino; tirsdag 13. mars kl. 18 på LES-bygget i Kautokeino og onsdag 14. mars kl. 18 på grendehuset i Masi. Alle er velkommen i møtene.  

Finnmarkskommisjonen kunngjorde oppstart i felt 8 Kautokeino 18. september 2017. I informasjons- og folkemøtene vil kommisjonen orientere om sitt mandat og arbeid, og det vil også være mulig å stille spørsmål til kommisjonen.

Mer om oppstart og status i feltet 

Til toppen