Ingen frist fastsatt i Tana og Kautokeino

Det er ikke fastsatt frist for å fremme rettighetsmelding i felt 7 Tana/Tanafjorden og felt 8 Kautokeino. En eventuell frist for å melde inn rettigheter vil bli særskilt kunngjort senere - også i avisene.

Status i felt 7 Tana/Tanafjorden

I 2019 gjennomføres det i felt 7 Tana/Tanafjorden to høringsmøter; 13.-15. mars om Øvre Tana, og 5.-6. november om Nedre Tana. Temaene for høringsmøtene vil være mottatte meldinger i de aktuelle områdene.

I tillegg vil kommisjonens sekretariat fortsette å intervjue eldre personer som av meldingsinnsendere er oppført som informanter, og har muntlig kunnskap om deres bruk.

Status i felt 8 Kautokeino

I felt 8 Kautokeino arbeider for tiden de sakkyndige med sin utredning for kommisjonen om bruk og rettsoppfatninger i Kautokeino. Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som er sakkyndig utreder, og de bruker Sámi ealáhusguovddáš (SEG) som underleverandør til å intervjue folk i feltet.

Mer om sakkyndige utredninger

Også i dette feltet fortsetter kommisjonens sekretariat med å intervjue eldre personer som av meldingsinnsendere er oppført som informanter, og som har muntlig kunnskap om deres bruk.

Til toppen