Juridisk utreder – fast stilling

Finnmarkskommisjonen er oppnevnt av regjeringen i 2008 og skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonen søker en juridisk utreder til sekretariatet. Arbeidet som utreder vil by på faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø. Sekretariatets arbeidssted er tinghuset i Tana.

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver vil være juridisk utredningsarbeid og skriftlig forberedelse for kommisjonen samt fremskaffelse av grunnlagsmateriale. Andre saksbehandlingsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 

Søker må ha embetseksamen/mastergradseksamen i jus. Det kreves gode faglige kvalifikasjoner og god skriftlig fremstillingsevne. Det kreves at den som ansettes kan arbeide selvstendig med større juridiske utredninger. Erfaring fra større utredningsarbeid vil være en fordel. Det er også en fordel med kunnskaper om historiske forhold i Finnmark. Kunnskaper i samisk språk er ønskelig. Ved behov vil den som ansettes måtte kunne delta i team og arbeidsgrupper på en konstruktiv måte, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kreves.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Gro Dikkanen, tlf 90639818.

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes Finnmarkskommisjonen, pb 24, 9846 Tana innen 27. mai 2021.

Kontakt oss

Til toppen