Juridisk utreder – midlertidig engasjement

Foto: Synnøve Solbakk

Finnmarkskommisjonen er oppnevnt av regjeringen i 2008 og skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet med grunnlag i langvarig bruk.

Finnmarkskommisjonens sekretariat har et midlertidig engasjement som juridisk utreder ledig ut 2021. Arbeidet som utreder vil by på faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø. Sekretariatets arbeidssted er tinghuset i Tana.

Stillingens viktigste arbeidsoppgaver vil være juridisk utredningsarbeid og skriftlig forberedelse for kommisjonen samt fremskaffelse av grunnlagsmateriale. Andre saksbehandlingsoppgaver kan bli tillagt stillingen. 

Søker må ha embetseksamen/mastergradseksamen i jus. Det kreves gode faglige kvalifikasjoner og god skriftlig fremstillingsevne. Det kreves også erfaring fra utredningsarbeid. Kunnskaper i samisk språk vil være en fordel, det gjelder også kunnskap om historiske forhold i Finnmark. Den som ansettes må kunne arbeide raskt og selvstendig, og ved behov kunne tre inn i team og arbeidsgrupper på en konstruktiv måte. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner kreves.

Det ønskes snarlig tiltredelse.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver (stillingskode 1434). Fra lønnen trekkes 2 % til pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ leder Gro Dikkanen, tlf. 90 63 98 18.

Søknad med cv, vitnemål og attester sendes Finnmarkskommisjonen, pb. 24, 9846 Tana innen 12. februar 2021.

Kontakt oss

Til toppen